Hírek

Energiahatékonysági jelentés  – 2017

Bevezető

Cégünk, az Öttevényi Agrár Zrt. elkötelezett a fenntarthatóság és ezen belül is az energiahatékonysági fejlesztések iránt. Iparágunk: Vegyes mezőgazdasági gazdálkodás, ami közepes energiaintenzitásúnak mondható. Ez azt is jelenti, hogy a hatékony energiafelhasználás Földünk fenntartható fejlődése mellett vállalatunknál egy versenyképességi kérdés is. 2017. évi Energiahatékonysági jelentésünket az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § e) pontja alapján készítettük el, azzal a céllal, hogy bemutassuk az alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményeket.

Törvényi háttér

Az Öttevényi Agrár Zrt. működése során messzemenőkig megfelel az energiahatékonysági jogszabályi kereteknek. Különösen érdemesnek tartjuk kiemelni a következő szabályozásokat: -          2015.  évi LVII. törvény az energiahatékonyságról; -          122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról; -          2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint  energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről; -          176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról; -          264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai  felülvizsgálatáról; -          1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; -          176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének  végrehajtási szabályairól.

Az energia költsége

Az energiahatékonysági intézkedések mellett ugyanolyan fontos szempont a felhasznált energia (és a hozzá kapcsolódó egyéb díjak) tudatos csökkentése is. Ennek érdekében cégünk megversenyeztette a főbb energiahordozók beszerzését, amivel jelentős költségcsökkentést lehet realizálni. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a magyarországi piaci energiaárak változását, amely trendeket figyelembe veszünk a beszerzési döntések meghozatalánál is. 2017 során a magyar energiatőzsdéken (villamos energia – HUPX, földgáz – CEEGEX) az alábbi ártendenciákat figyeltük meg. Míg a villamos energia piacán januárban nagy volatilitást és áremelkedést tapasztaltunk, a földgáz piacán az árkilengések nem bizonyultak ilyen jelentősnek, azok a szokásos téli-nyári szezonalitást követték.

Szemléletformálási tevékenység

Fontos célkitűzésünk, hogy a Bevezetőben említett energiatudatos szemléletet a vállalat vezetése mellett átadjuk munkavállalóinknak is. Valljuk, hogy amennyiben a szemléletformálás sikeres, annak eredménye kézzel fogható mértékben javíthatja vállalatunk energiahatékonyságát, így ezen tevékenység a cél elérésének egy kiemelten költséghatékonyon formája lehet. A fenti szándékkal adunk ki szemléletformáló hírleveleket, ami 2017-ben 2 munkatársunkhoz juttattuk el. A szemléletformáló hírlevélben az alábbi témaköröket érintettük: -          Általános információk az energiahatékonyság fontosságáról, eddig elért eredmények, -          Vállalatunk energiafelhasználásnak kontextusba helyezése, -          Információk a megújuló energiaforrásokról és hasznosításukról, -          Lakossági energiatudatosság fontossága, jó megoldások bemutatása, -          Információk az épületenergetikai besorolásról, -          Energiahatékony fűtéssel és világítással kapcsolatos tippek és tanácsok.

Energiatudatosság intézményesítése

Az Öttevényi Agrár Zrt. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseivel összehangban  energetikai szakreferenst alkalmaz.  A szakreferensi feladatokat a Wattler Kft. látja el. Ezen folyamatok, energetikai vizsgálatok és kapcsolódó szolgáltatások cégünket hozzásegítik az energiaigényünk mozgatórugóinak alaposabb megismeréséhez, a felhasználásunk alakulásának pontosabb figyelemmel kíséréséhez és megértéséhez, valamint a potenciális javítási területek feltárásához, a lehetséges beruházások azonosításához. Ennek eredményeként számos azonosított energiahatékonysági projekt a vezetőség szintjén folyamatos kiértékelés alatt áll. Üdvözöljük, hogy a 2017-ben megjelent 176/2017. (VII. 4.) korm. rendelet megnyitotta az utat egyes energiahatékonysági fejlesztések beruházási összegének társasági adókedvezményben való elismerése felé, ezzel további ösztönzőt teremtve a projektek realizálásához.

Energiahatékonysági beruházások, tapasztalatok

2017-ben az Öttevényi Agrár Zrt. több, beruházásnak nem tekinthető, mégis említésre méltó eredménnyel járó intézkedést tettünk, vagy lehetőségét mérlegeltük, mint például a villamosenergia lekötött teljesítmények költségoptimalizálása. Úgy érezzük, hogy az itt részletezett fejlesztések, a vállalatunk által működtetett energetikai keretrendszerek, valamint az általános energiatudatos gondolkodásmód terjedése eredményeképpen a cég energiahatékonysága javuló tendenciát mutat, amely irányt a jövőben is tartani szándékozunk.